You are here

ข่าวล่าสุด

จำนวนรับผู้ชมในขณะนี้ 1,038 คน

การเมือง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยปลัดอำเภอทั่วประเทศ ปร...
25 ต.ค. 2557
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้สมาชิกสภาปฏิ...
24 ต.ค. 2557

เศรษฐกิจ-สังคม

ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสํารวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง คลื่นใต้น้ำ ขบวนการใต้ดินและกฎอัยการศึก กรณีศึกษาแกนนําชุม...
26 ต.ค. 2557
- ไม่มีเนื้อหา -

Blogger