You are here

การเมือง

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 27 ส.ค. ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เปิดเ...
27 ส.ค. 2557
ที่ห้องประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา3 จัดการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 7 โดยมีพล.อ.โส...
26 ส.ค. 2557

เศรษฐกิจ-สังคม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แสดงปาถกฐาภายใต้หัวข้อเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปพลเมืองไทย ว่าระบบการศึกษาของไทยได้มีความพยายามปฏิร...
30 ก.ค. 2557
- ไม่มีเนื้อหา -