You are here

จำนวนรับผู้ชมในขณะนี้ 1,320 คน

การเมือง

วันที่ 19 ธ.ค. ที่โรงแรมโนโวเทล รีสอร์ท จ.ภูเก็ต นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงข้อเสนอของหลายฝ่ายที่ต้องการให้กระทรวง...
19 ธ.ค. 2557
วันที่ 19 ธ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ.นนทบุรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานใ...
19 ธ.ค. 2557
- ไม่มีเนื้อหา -

Blogger