You are here

จำนวนรับผู้ชมในขณะนี้ 330 คน

การเมือง

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่2ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างข้อบังคับการประชุมสนช.กล่าวถึงกรณีที่นายจาตุรนต์...
1 ต.ค. 2557
ที่กองทัพภาคที่1พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ทำพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาของแม่ทัพภาคที่1ให้ พล.ท. กัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็นแ...
1 ต.ค. 2557

เศรษฐกิจ-สังคม

ที่ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล โดยนาย...
1 ต.ค. 2557
- ไม่มีเนื้อหา -

Blogger