You are here

จำนวนรับผู้ชมในขณะนี้ 372 คน

การเมือง

เมื่อวันที่ 21ธ.ค. รอ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแถลงผลงานรัฐบาลครบ 3 เดือน ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ ว่า ขณะนี้ได้รับข้อมูลผลกา...
21 ธ.ค. 2557
นางถวิลวดี บุรีกุล คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานอนุกมธ.การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า ทางอนุกมธ.ฯจะลงพื้นที่รับฟ...
21 ธ.ค. 2557

เศรษฐกิจ-สังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ13.50น. เกิดเหตุ เฮลิคอปเตอร์ทหาร ฮท.206 ตกในพื้นที่ บ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา บาดเจ็บ 4 นาย จนท.กู้ภ...
21 ธ.ค. 2557
- ไม่มีเนื้อหา -

Blogger