You are here

จำนวนรับผู้ชมในขณะนี้ 2,610 คน

การเมือง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง ประชุมติดตามงานประจำวันที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมได้นำข้อห่วงใยของ พล.อ.ประยุ...
30 ต.ค. 2557
นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ได้มีการพิจารณากรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมห...
30 ต.ค. 2557

เศรษฐกิจ-สังคม

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การปรับปรุงพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแ...
30 ต.ค. 2557
- ไม่มีเนื้อหา -

Blogger