You are here

จำนวนรับผู้ชมในขณะนี้ 3,036 คน

การเมือง

ที่วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี พระสุเทพ ปภากโร กล่าวถึง กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญที่ระบุให้นายกรัฐมนตรี มาจากคนนอก และกำหนดให้ ครม.เป็นติดต่อ...
2 มี.ค. 2558
นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยถึงกระแสข่าว ที่จะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า โดยส่วนตัว มองว่าหากใครอยากจะปรับตนออกจาก ครม. ก็ปล่อยให้ดำเนินการ...
2 มี.ค. 2558

เศรษฐกิจ-สังคม

พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวันประธานคณะกรรมการปฎิรูปแนวทางแล...
2 มี.ค. 2558
- ไม่มีเนื้อหา -

Blogger