You are here

จำนวนรับผู้ชมในขณะนี้ 1,440 คน

การเมือง

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวย้ำถึงเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญจะดีได้ต้องประกอบด้วยผู้ใช้รัฐธรรมนูญที่ดี...
23 พ.ย. 2557
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงกรณีที่มีผู้นำใบปลิวโจมตีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มาโปรย...
23 พ.ย. 2557

เศรษฐกิจ-สังคม

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาถกฐาพิเศษ “การขับเคลื่อนประเทศไทย” ภายในงานสัมมนาหอการค้าไทยทั่วประเทศ ว่า จะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเด...
23 พ.ย. 2557
- ไม่มีเนื้อหา -

Blogger