You are here

การเมือง

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. นายบุญยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการ กกต. เปิดเผยถึงยอดการเปิดรับเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสม...
1 ก.ย. 2557
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่การ...
1 ก.ย. 2557
- ไม่มีเนื้อหา -