You are here

"ธีระชน" จี้รัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยาน้ำท่วม 20,000 บาททุกหลัง พร้อมเงินอีก 3 รายการ “แนะ” ปภ.ทำเองเพื่อเท่าเทียมกับจังหวัดอื่น

16 Jul 2012
< >

ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ได้รับหนังสือจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 กรกฎาคม เห็นชอบให้กทม.ขยายเวลารับคำร้องผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แต่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแนบตัวอย่างใบยื่นคำร้องมาให้ด้วย โดยไม่ได้กำหนดกรอบเวลา ซึ่งตนได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 36 เขตที่ประสบภัยน้ำท่วม รีบแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ตนขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ขยายเวลารับคำร้องให้กทม. ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม กทม.ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อขอให้นำเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเปิดรับคำร้องเพิ่มเติม รวมทั้งขอให้ความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่เสียหายบางส่วน 20,000 บาททุกราย และพิจารณาช่วยเหลืออีก 3 รายการ ได้แก่ค่าเครื่องครัว อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่มและค่าเครื่องนอน เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ทั้งนี้ตนขอวิงวอนให้ครม.เร่งพิจารณาอนุมัติเงินเยียวยา 20,000 บาททุกครัวเรือนและช่วยเหลืออีก 3 รายการ ให้คนกรุงเทพฯ อย่างเท่าเทียมกับจังหวัดอื่นๆ ด้วย โดยขอให้โอนเงินมาให้กทม.อย่างเร็ว ไม่ล่าช้าอย่างที่ผ่านมา ประชาชนจะได้ไม่เสียเวลามาประท้วงอย่างนี้ ทั้งนี้ตนทราบมาว่าในวันที่ 17 กรกฎาคม ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนจะเดินทางไปประท้วงของรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 20,000 บาททุกรายที่สำนักงานเขต จึงขอชี้แจงให้ทราบว่า กทม. ได้ดำเนินการเร่งรัดรัฐบาลให้แล้ว อีกทั้งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นภารกิจของปภ.โดยตรง กทม.เพียงเข้ามาช่วยเท่านั้น หรือไม่เช่นนั้นปภ. ก็ควรนำเรื่องไปดำเนินการเอง เพื่อความเท่าเทียมของประชาชนด้านนายอัศวัชร์ อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาของนายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ทำให้กทม.ถูกเข้าใจผิด ว่าทำให้ได้รับเงินเยียวยาล่าช้า ตนขอชี้แจงว่ากทม.เพียงเข้ามาช่วยปภ. เท่านั้น หากต้องการประท้วงก็ขอให้ไปที่ที่ทำเนียบรับบาล ไม่ใช่สำนักงานเขต เพราะไม่ได้แตะเงินเลยด้วยซ้ำ