You are here

"ดุสิตโพล" เผย สภาเปิดการเมืองไม่เปลี่ยน "วอน" ส.ส.เลิกทะเลาะกัน

3 Aug 2012
< >

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ กรณี “การเมืองไทย” กับ การเปิดประชุมสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป จำนวน 1,511 คน ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 2 ส.ค.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และแสวงหาฐานข้อมูลด้านความคิดเห็นของประชาชน โดยมีผลดังนี้ประชาชนคิดว่าการเปิดสภาทั่วไปตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. "การเมืองไทย" จะเป็นอย่างไร?อันดับ 1 เหมือนเดิม 60.95%เพราะ แค่เปิดประชุมสภาวันแรกก็มีข่าวที่เป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นแล้ว ส่อเค้าว่าจะเกิดความวุ่นวาย ขัดแย้งในครั้งต่อๆไป ,ถึงแม้จะเลื่อนการพิจารณายกร่างพ.ร.บ.ปรองดองออกไป แต่ยังคงมีหลายประเด็นที่น่าจะมีข้อถกเถียง โต้แย้งเหมือนเดิม ฯลฯอันดับ 2 แย่ลง 20.44% เพราะ การประชุมสภาในระยะหลังที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้น ทุกครั้ง บางครั้งก็ส่งผลให้ต้องเลื่อนวาระการประชุมออกไป เหมือนเป็นการซื้อเวลามากกว่า ไม่เกิดประโยชน์อะไร ,ยิ่งมีการประชุมก็เหมือนยิ่งเพิ่มอุณหภูมิการเมืองให้ร้อนแรงมากขึ้น ฯลฯอันดับ 3 ดีขึ้น 18.61%เพราะ การประชุม การพิจารณาไตร่ตรองในเรื่องต่างๆมีความรอบคอบมากขึ้น ,นำบทเรียนจากการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา มาปรับแก้และยึดเป็นแนวทางที่เหมาะสม ,หลายฝ่ายอยากให้การประชุมผ่านไปด้วยดีและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ฯลฯสำหรับคำถามว่า ประชาชนอยากให้ นักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และ ส.ว. ทำอย่างไร ในช่วงเปิดสภาครั้งนี้พบว่าอันดับ 1 อยากให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของการประชุม ให้ความเคารพประธานสภาและสภาอันทรงเกียรติ /ไม่อยากเห็นภาพการทะเลาะเบาะแว้งหรือกริยาคำพูดที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในการ ประชุมสภาอีก 41.91%อันดับ 2 อยากให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งยึดหลักความถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นกลาง 23.60%อันดับ 3 เรื่องที่นำมาอภิปรายควรใช้ข้อมูลหลักฐานที่เป็นประโยชน์และเป็นไปตามข้อ เท็จจริงไม่ใช่เพียงนำมาเพื่อหักล้างหรือเอาชนะกันเพียงอย่างเดียว 18.57%อันดับ 4 อยากเห็นการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดี กอบกู้ภาพลักษณ์สภาไทยและสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองไทยให้กลับคืนมา 15.92%