You are here

กนง.ปรับลดเป้าปีนี้เศรษฐกิจเหลือโตแค่ 5.7% จาก 6% ปีหน้าคาคลดอีก ผลการชะลอตัวอุปสงค์ในประเทศ-เศรษฐกิจโลกแผ่วลง

4 Aug 2012
< >

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แถลงผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ประจำเดือนก.ค.ปีนี้ ว่า คาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ(จีดีพี)ในปีนี้จะโตที่ระดับ 5.7% ลดลงจากที่คาดไว้ครั้งก่อนที่ 6% ส่วนปีหน้าคาดว่าจีดีพีจะโตลดลงเหลือ 5% จากที่เคยคาดไว้ 5.8%ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปรับลดประมาณการครั้งนี้ คือ หลังเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกฟื้นตัวได้ดีจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว แนวโน้มในระยะต่อไปก็เริ่มแผ่วลง จากอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอ จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่แผ่วลงและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อการส่งออก ขณะที่ แรงกระตุ้นจากภาครัฐมีน้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ในด้านภาวะเงินเฟ้อกนง.คาดการณ์ว่า เงินเฟ้อพื้นฐานปีนี้ลดลงเหลือ 2.2% จาก 2.5% และเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้ลดลงเหลือ 2.9% จาก 3.5% ส่วนปีหน้าคาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงเหลือ 1.9% จาก 2.1% และเงินเฟ้อทั่วไปในปีหน้าจะลดลงเหลือ 3.4% จาก 3.5%นอกจากนี้ กนง.ยังคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนปีนี้จะขยายตัวที่ระดับ 5.2% ปีหน้าขยายตัว 3.9% ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปีนี้คาดว่าจะขยายตัว 14.7% และปีหน้าขยายตัว 9.1% การอุปโภคภาครัฐปีนี้คาดว่าจะขยายตัว 1.1% และปีหน้าขยายตัว 5.2% ด้านการลงทุนภาครัฐปีนี้คาดว่าจะขยายตัว 10.5% และปีหน้าคาดว่าจะขยายตัว 22% คาดว่าปริมาณการส่งออกปีนี้จะขยายตัว 6.8% ปีหน้าขายตัว 9.3% ส่วนการนำเข้าปีนี้คาดว่าจะขยายตัว 10.4% และปีหน้าขยายตัว 11.1% ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดในปีนี้คาดว่าจะขาดดุลเล็กน้อย 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนปีหน้าคาดว่าจะเกินดุลเพียง 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อย่างไรก็ตาม ยังคาดว่าปีนี้จะยังสามารถเกินดุลการค้าประมาณ1.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และปีหน้าเกินดุลการค้าประมาณ 1.37 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ