You are here

ญี่ปุ่นหนี้ พุ่ง ทำสถิติใหม่ทะลุ 976 ล้านล้านเยนในไตรมาส 2 ปี 2555

11 Aug 2012
< >

กระทรวงการคลังญี่ปุ่น เปิดเผยว่า หนี้รัฐบาลญี่ปุ่นพุ่งสูงสุดทำสถิติใหม่ที่ระดับ 976.19 ล้านล้านเยน (12.4 ล้านล้านดอลลาร์) ตั้งแต่สิ้นเดือนมี.ค. - สิ้นเดือนมิ.ย. บ่งชี้ว่าญี่ปุ่นประสบความลำบากในการหนุนสถานะการคลังของประเทศ ซึ่งถือว่ารุนแรงสุดในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วรายอื่นหนี้ของรัฐบาลกลาง เพิ่มขึ้นอย่างมาก 1.7% เมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการใช้จ่ายด้านการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ภายหลังเกิดภัยภิบัติสึนามิและแผ่นเดือนไหวเมื่อ 11 มี.ค. 2554 ซึ่งหนี้สินทั้งหมดของรัฐบาล ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล 797.08 ล้านล้านเยน การกู้ยืม 54.25 ล้านล้านซึ่งส่วนใหญ่มาจากธนาคารพาณิชย์ และค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการระดมทุนระยะสั้น 124.86 ล้านล้านเยนทั้งนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการคลัง ทุกสามเดือน ตามข้อกำหนดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)