You are here

“นักวิชาการรัฐศาสตร์” ชี้ “กิตติรัตน์” ควรรับผิดชอบการโกหกของตัวเอง “กังวล” เยาวชนลอกเลียนพฤติกรรม

3 Sep 2012
< >

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการอาสาประชาชน ทาง Bluesky Channel  โดยยอมรับว่า กรณีเอแบคโพลเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า 83.5% ต้องการให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาออกเพื่อรับผิดชอบจากการโกหกตัวเลขการส่งออกนั้น เป็นตัวเลขที่สูงมาก ซึ่งตัวเลขเช่นนี้ถือว่า ประชาชนและสังคมไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง  และถือเป็นเรื่องที่รุนแรง เพราะกรณีนี้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่มีต่อรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีความกังวลว่า ตัวเลขต่างๆที่เคยประกาศออกมาเป็นตัวเลขจริงและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ขณะเดียวกันตัวเลขความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็ลดลงเป็นอย่างมาก  ซึ่งตนคิดว่า นักการเมืองควรจะมีการแสดงความรับผิดชอบหรือการขอโทษต่อประชาชนหรือภาคเอกชน          นอกจากนี้นายสมชัย ยังรู้สึกวิตกต่อตัวเลข82.9%ที่กังวลว่า เยาวชนจะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบนายกิตติรัตน์ เพราะตัวเลขนี้แปลว่า หลังจากนี้ไปการโกหกไม่ใช่ความผิด สามารถโกหกทุกอย่างได้ หากว่า การโกหกนั้นจะทำให้สถานการณ์บางอย่างดีขึ้น ซึ่งหากมีการลอกเลียนแบบเช่นนี้ ตนคิดว่าประเทศก็จะไปต่อไม่ไหว