You are here

“ม็อบสวนยาง” บุกทำเนียบ จี้ รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ยกเลิกนำเข้ามะพร้าว

4 Sep 2012
< >

วันนี้ (4ก.ย.55) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เมื่อเวลา 05.30น. ที่ผ่านมา กลุ่มชาวสวนยางพาราและชาวสวนมะพร้าว จากจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลงมาแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรทั้งสองชนิดที่ตก ต่ำ โดยเรียกร้องให้รัฐบาลรับซื้อยางพาราในราคากิโลกรัมละ 120 บาท โดยไม่คัดเกรดและให้รัฐบาลกำหนดจุดรับซื้อยางพาราผ่านพ่อค้าท้องถิ่น โดยกระจายจุดรับซื้ออย่างทั่วถึง ส่วนกรณีมะพร้าวให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้ามะพร้าว พร้อมประกันราคา ในราคาผลละ 12 บาท และมะพร้าวแห้ง กิโลกรัมละ 21 บาทส่วนกลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พนักงานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อปท.ในหลายจังหวัด ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอคำตอบจาก จากนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังได้รับผลกระทบจากโครงการประชานิยมในการปรับเงินเดือนให้พนักงาน ลูกจ้าง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท แต่งบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ได้รับจริง