You are here

“ปึ้ง” ยัน คืนพลาสปอร์ตทำตามกฎระเบียบ โปย การเมืองทำ“ทักษิณ”กลับไทยไม่ได้ คุยโวย ต่างประเทศเข้าใจออกวีซ่าให้

17 Sep 2012
< >

นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ. กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนและญี่ปุ่น กรณีเกาะพิพาทเซนคาคุว่า เรื่องนี้ประเทศไทยเป็นมิตรกับทั้ง2ประเทศ เชื่อว่าหากทั้ง2ประเทศได้หารือกันน่าจะหาทางออกได้ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น. โดยเฉพาะตามสถานกงศุลต่างๆก็เพิ่มการดูแลอย่างเข้มงวดและยังไม่มีการขอรปภ.เพิ่มในแต่ละสถานทูตเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่ลุกลามและมีความเคลื่อนไหวในประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเทศที่รักความสงบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีที่กลุ่มกรีนและพรรคประชาธิปัตย์ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือป.ป.ช.ให้ทบทวนการออกหนังสือเดินทางพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันว่าการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในการออกหนังสือเดินทางให้อดีตนายกฯนั้นได้ดำเนินการไปตามกฏระเบียบ. พร้อมขอร้องฝ่ายค้านอย่าเล่นเกมการเมืองมากจนเกินไป เพราะการที่อดีตนายกฯไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยก็มาจากการเมืองทั้งสิ้น ซึ่งทุกประเทศก็มีความเข้าใจดีจึงออกวีซ่าให้อดีตนายกฯเดินทางเข้าประเทศได้ ซึ่งตนจะมีการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อชี้แจงสังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงอีกครั้งนายสุรพงษ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีความพยามยามระบุว่าศาลอาญาระหว่างประเทศรับคดีฆ่าตัดตอน 2500 ศพและกรณีกลุ่มนปช.ร้องเรียนเรื่องคดีสังหารประชาชน98ศพไว้พิจารณา โดยเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะรับขอบเขตอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ ตามข้อ12(3) เพื่อที่จะให้ศาลอาญาระหว่างประเทศชี้ขาดว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายทำร้ายประชาชน โดยการรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศจะเป็นการรับเฉพาะกรณีนายกฯ. ไม่จำเป็นต้องลงนามในสัตยาบรรณ ทั้งนี้นายสุรพงษ์ยังยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การแก้เกมทางการเมือง. แต่เป็นการดำเนินการของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดความกระจ่างเป็นธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยเสียหายมามากแล้ว