You are here

“รองนายกฯ” ชี้ เตรียมหารือ รับฟังข้อเสนอ ฝ่ายค้าน เชื่อ มีทางออกที่ดี “ระบุ” ไม่กังวลผลกระทบขัดแย้ง สหรัฐ-อาหรับ

17 Sep 2012
< >

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ ว่า ยังไม่มีการหารือการแก้ไขมาตรา 21 ของ พรบ.มั่นคง แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้ ศอ.บต.มีสิทธิ์ให้ข้าราชการที่ทำสิ่งไม่ถูกต้องออกจากพื้นที่ได้ เป็นเวลา 3ปี จากเดิมที่กำหนดไว้1ปี ถึงจะกลับเข้าพื้นที่ใหม่ได้ ยกเว้นกรณีของข้าราชการตุลาการ และพลเรือน ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้น้อมรับกระแสพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ห่วงใยประชาชนไปดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้ประชาชนขายที่ดินทำกินทิ้งพื้นที่ส่วนกรณีที่ในวันพรุ่งนี้ รัฐบาลจะมีการหารือรับฟังข้อเสนอแนะกับฝ่ายค้านในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีการหารือพูดคุยในทางสร้่างสรรค์ และเชื่อว่าจะมีทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหานายยงยุทธ ยังกล่าวถึงกรณีความขัดแย้งที่เกิดจากภาพยนตร์หมิ่นศาสนาอิสลาม ระหว่างสหรัฐอเมริกากับกลุ่มอาหรับ ก่อนจะขยายวงกว้างไปหลายประเทศว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการก่อความไม่สงบใดๆในไทย ซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้ดูแลความปลอดภัยในเรื่องนี้อยู่ พร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่ประมาทและจะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวด