You are here

“อภิรักษ์” ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เชียงใหม่ ชู นโยบายคนพื้นที่อ้อนปชช.ลงคะแนนกาเบอร์ 2

19 May 2012
< >

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังเดินทางลงพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ดและ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  เพื่อหาเสียงช่วยนางกัลยกรณ์ เจียมกิจวัฒนา ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เบอร์ 2 เขต 3 จ.เชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ว่า การลงพื้นที่หาเสียงในวันนี้ตนได้นำนโยบายการเป็นคนพื้นที่ตั้งแต่กำเนิดของ นางกัลยกรณ์ในการขอคะแนนจากพี่น้องประชาชน เพราะจากการเป็นคนพื้นที่สามารถทำให้รู้ถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตพื้นที่และหากนางกัลยกรณ์ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็จะสามารถมา ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตนจึงอยากขอโอกาสจากประชาชนในพื้นที่3 อำเภอทั้ง อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออนและอ.สันกำแพง ให้โอกาสนางกัลยกรณ์เข้ามาทำงานและเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 3 อำเภอ และจากการลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดี   นายอภิรักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่หาเสียงช่วยนางกัลยกรณ์ตามตลาดต่างๆทั้งในเขตอ.สันกำแพงและอ.ดอยสะเก็ด พบว่า พ่อค้าแม่ค้าต่างประสบปัญหาลูกค้าออกมาซื้อสินค้ากันจำนวนไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากอยู่ในช่วงเปิดเทอม ทำให้บรรดาผู้ปกครองต่างนำเงินไปใช้จ่ายในส่วนของบุตรหลานทั้งค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าเล่าเรียน ส่วนผลกระทบจากปัญหาสินค้าราคาแพงยังไม่กระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าเท่าที่ควร