You are here

กทม.ระงับการสร้างโรงแรมข้างวัดเล่งเน่ยยี่ พร้อมขู่ลงโทษวิศวกรเซ็นรับรอง

23 May 2012
< >

 ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเมื่อวันที่ 22 พ.ค. ภายหลังการเข้าหารือกับเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส  หรือ วันเล่งเน่ยยี่ ก่อนเข้าตรวจสอบพื้นที่ดัดแปลงอาคารข้างวัดเป็นโรงแรม และ ศูนย์การค้า สเตชั่นวัน ว่าขณะนี้ทางกทม. ได้สั่งระงับการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว เนื่องจากตรวจพบว่าเป็นการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายพรบ.ควบคุมอาคารปี 2535 โดยก่อนหน้านี้ผุ้รับเหมาได้ยื่นแบบไปสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อขอซ่อมแซมอาคาร แต่กลับทำการดัดแปลงอาคารจาก 7 ชั้น เป็น 8 ชั้น พร้อมทั้งมีลิฟท์และบันไดเลื่อนอีกการก่อสร้างอาคารดังกล่าวยังผิดข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่องห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในท้องที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2542 ที่ระบุว่าอาคารที่สูงเกิน 16 เมตร ห้ามดัดแปลงต่อเติมอาคาร เว้นแต่ซ่อมแซมโดยขออนุญาตผ่านสำนักงานเขต เท่านั้น ทั้งนี้ ดร.ธีระชน ยังกล่าวต่อว่า นอกจากการที่กรุงเทพมหานคร จะสั่งระงับการก่อสร้างดัดแปลงอาคารหลังนี้แล้วยังได้ทำหนังสือเตือนไปยังวิศวกรผู้ลงนามออกแบบก่อสร้างว่าห้ามมีการก่อสร้างเพิ่มเติม และหากผ่าผืนก็จะส่งเรื่องให้สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการลงโทษกับวิศวกรที่ลงชื่อในแบบด้วย นอกจากนี้ยังได้สั่งให้ดำเนินการซ่อมแซมอาคารดังกล่าวให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมพร้อมกับมอบหมายให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เชิญทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อหาทางออกต่อไป