You are here

“กมธ.คมนาคม” แฉ โครงการขุดลอกคลองที่เชียงใหม่ของกรมเจ้าท่าทุจริตอื้อ หลัง ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ

24 May 2012
< >

นายวิฑูรย์ นามบุตร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และในฐานะคณะกรรมาธิการ(กมธ.)คมนาคมสภาฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านBlue Sky Channel ภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบ2โครงการฟื้นฟูคูคลองภายหลังถูกน้ำท่วมในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ว่า  ตามที่กมธ.คมนาคมได้มีมติตั้งคณะอนุกมธ.เพื่อศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงคมนาคม ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกของกรมเจ้าท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ฉะนั้นน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ จะทุจริตงบประมาณแผ่นดินก็ต้องขอคำตอบจากน.ส.ยิ่งลักษณ์ ตนเรียนว่าข้ออ้างที่ใช้ในการเปลี่ยนมาใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษคือว่า 1.ต้องการความรวดเร็วเพราะจะแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ได้และตั้งงบ 1,260 ล้านบาท ซึ้งเป็นการจ้างพิเศษทั้งสิ้น แต่ข้อเท็จจริงพบว่า โครงการไม่ได้เร็วกว่าวิธีปกติเพราะหากใช้วิธีจ้างแบบปกติจะใช้เวลา ประมาณ28วัน แต่การจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษของกรมเจ้าท่าใช้เวลาเกือบ 2 เดือน 2. มีการสมรู้ร่วมคิดฮั้วประมูลในผู้รับเหมาที่มีเพียง 10 ราย และทุกสัญญาราคาเท่ากับงบประมาณเกือบ 100 % หากมีการแข่งขันต้องลดราคาลง ถือเป็นหลักฐานชัดเจนว่าจะต้องมีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายการเมือง ข้าราชการและผู้ประกอบการ ที่สำคัญเวลาเชิญผู้ประกอบการมายื่นประมูลราคาจะหมุนเวียนเฉพาะผู้รับเหมา หน้าเดิมๆทุกโครงการและผู้รับเหมาที่มายื่นซองได้โครงกาหมดนาย วิฑูรย์ เปิดเผยอีกว่า สิ่งพิรุธอีกหนึ่งข้อคือ โครงการของกรมเจ้าท่าไม่มีแบบแผนเขียนไว้กว้างๆ ไม่มีรายละเอียดมากไปกว่านี้ ให้ผู้รับเหมาชงเองกินเอง ไม่มีหน่วยงานใดในประเทศดำเนินการเหมือนกรมเจ้าท่า ที่สำคัญโครงการสัญญาที่ขุดลอกกับกรมเจ้าท่าไม่มีการค้ำประกันผลงานไม่มี ภาระผูกผันกับราชการอีกต่อไป เป็นการใช้งบประมาณที่ไม่เกิดประโยชน์และไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ หลังจากนี้จะนำเข้าที่ประชุมอนุกมธ.ก่อนที่จะมีการรายงานต่อกมธ.อีกครั้ง