You are here

“ผู้ว่า กทม.” เร่งจัดการป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย พร้อมดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างติดตรากทม.โดยไม่ได้รับอนุญาต

21 Jun 2012
< >

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน โดยผู้อำนวยการสำนักเทศกิจได้รายงานผลการจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายในพื้นทีกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตตั้งแต่เดือน มิ.ย.52 - พ.ค.55 ซึ่งสามารถจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายได้ทั้งหมด 1,459,511 ป้าย พบว่าสำนักงานเขตที่มีป้ายผิดกฎหมายมากที่สุดคือ บางกอกน้อย ห้วยขวาง และมีนบุรี โดยทางสำนักเทศกิจและสำนักงานเขตจะเร่งดำเนินการ จัดเก็บป้ายที่ผิดกฎหมายรวมถึงการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร พร้้อมเร่งเก็บภาษีป้ายให้ครบถ้วน ทั้งนี้ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ผู้อำนวยการเขตสำรวจป้ายที่มีการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครไปสกรีนติดที่ป้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ให้มีการตรวจสอบพร้อมดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตาม ผู้ว่าฯ ยังมอบนโยบายให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และมอบหมายให้ทางสำนักการจราจรและขนส่ง รวมถึงสำนักงานเขตเร่งสำรวจศาลาที่พักผู้โดยสารว่ามีไฟฟ้าสว่างเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งสำรวจสะพานลอยคนข้ามทั้งบนสะพานและใต้สะพานหากพบว่ามีแสงสว่างไม่เพียงพอก็ให้เร่งดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุน ให้เร่งตรวจสอบถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เอกชนที่ใช้ร่วมกันเกิน 10 ปี ซึ่งจะให้ทีมกฎหมายและคดียกร่างประกาศในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยง โดยกรุงเทพมหานครจะแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวงเมื่อปี 2547 ให้กรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปเปลี่ยนหลอดไฟดวงที่ชำรุดได้ หากการไฟฟ้ายังไม่ดำเนินการ พร้อมเปิดสายด่วนกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้าในการรับข้อมูลข้อร้องเรียนต่างๆจากประชาชน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างเร่งด่วน